Õppekavad

Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusload

A2 – Alterum Plus OÜ ja MTÜ Alterum Koolitus

Haridus- ja Teadusministeeriumi käskkiri 16.07.2016 nr 1.1-3/16/119

B1 ja B2 – Alterum Plus OÜ ja MTÜ Alterum Koolitus

Haridus- ja Teadusministeeriumi käskkiri 16.07.2016 nr 1.1-3/16/131

C1 –  Alterum Plus OÜ

Haridus- ja Teadusministeeriumi käskkiri 16.07.2016 nr 1.1-3/16/131