Disainikooli õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Alterum Plus OÜ / MTÜ Alterum Koolitus

1. Õppekava nimetus: Sisekujunduse kursus

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus:

ÕPPEKAVA:

 • Ruumikujundus
 • Dekoreerimine
 • Tootedisain

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: sisekujundaja kutsestandard tasemed 1 ja 2

3. Eesmärk ja õpiväljundid  

EESMÄRK. Sisekujunduse kursuse eesmärgiks on anda õppijale baasettevalmistust sisekujunduse valdkonnas, sh ka interjööri dekoreerimise ja dekoratiiv-rakendusliku kunsti teadmistes. Sisekujundaja ülesandeks on luua isikupärast interjööri, selleks tuleb tal otsida pidevalt uusi lahendusi ja vorme ning tunda kasutatavaid materjale.

Õppeprogrammi on lülitatud loengud, praktilised ülesanded, portfoolio koostamine ja disainprojekt. Õppetöö lõpuks peab lõpetaja oskama iseseisvalt koostada ruumide renoveerimise ka kujundamise projekte.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolitus lõpuks õppija

 • tunneb tööd ruumide rekonstrueerimises, remondis kui ka kujundamises
 • valib sobiva lahenduse värvigamma, viimistlusmaterjalide, mööbli jm osas.
 • koostab iseseisvalt sisekujundusprojekte

4. Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Koolitusse registreerimine toimub sooviavalduse alusel. Koolitusel ei ole eelnev ettevalmistus nõutav.

Koolitus toimub vene keeles.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid 

Kursuse maht: 320 akadeemilist tundi, millest 120 auditoorset tundi on 3D-modelleerimise ja 120 auditoorset tundi sisekujundus ning 80 tundi iseseisvat tööd. Õppijate arv ühes grupis on max 14 inimest

ÕPPEKESKKOND: vajalikku kaasaegse tehnikaga varustatud õpperuumid aadressil Tulika 19 Tallinn, Flora Majas (Kristiine Kaubanduskeskuse vahetuses läheduses).

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö. Õppegruppe on nii hommikusel, päevasel kui ka õhtusel ajal 1-2 korda nädalas à 5-6 ak.tundi.

Õppesisu

 1. Mood ja stiil kaasaegses interjööris. Stiilide ajalugu.
 2. Plaanid
 • Sisekujunduse loomine algab plaanidest, mõõtkavadest ja tingmärkidest
 • Ruumide konstruktiivsed iseärasused
 • Millisena peab minu kodu olema
 • Interjööri hinnang, anketeerimine

4. Sisekujunduslik joonistus (praktikum)

 • Eskiisid
 • Interjööri perspektiiv
 • Visandamine

5.  Ruumi ergonomika ja filosoofia

6. Kompositsioon

 • Kompositsiooni põhimõtted
 • Orgaanilise maailma vormi ühtsus
 • Kompositsiooni matemaatilised seaduspärasused
 • Proportsioon
 • Sisekujunduse kompositsioonid
 • Emotsioonid. Visuaalne taju ja selle roll kompositsioonis

7. Ruumide funktsionaalsed eesmärgid. Ergonoomika. Panipaigad

 • Köök, söögi-, elu-, magamis- ja lastetuba
 • Esik, SPA, vannituba, WC, saun, tehnilised ruumid

8. Kuidas genereerida ideid

 • Sisekujundusprojekti kontseptsioon
 • Originaalsed ideed

9. Rohkem värve – rohkem elu!

 • Värv interjööris
 • Mustrid
 • Faktuurid
 • Värviring
 • Värvitaju psühholoogia
 • Värvigamma valik

10. Valgustus

 • Elektri- ja valgustusplaan
 • Valgustuse normid, põhimõtted ja paindlikus

11. Viimistusmaterjalid. Kalkulatsioon

12. Tekstiil interjööris (praktikum)

13. Esemete dekoreerimine interjööris.

14. Sisekujunduse 3D modeleerimine

 • Sissejuhatus ArchiCAD-i süsteemi
 • Tööriistad
 • Objektiraamatukogud
 • Töö tekstuuridega
 • Töö 3D-objektidega
 • Kihid
 • Seinaplaanid ja mööbli joonised
 • Elektriplaan
 • Projekti visualiseerimine
 • Projekti välja printimine

15. Disainprojekt

 • Kontseptsioon
 • Ideed ja eskiisid.
 • Värvilahendused (värvikaardid)

16. Disainprojekt. Plaanid (eksplikatsioon ning põranda, valgustuse, elektri ja mööbli paigutamise plaan)

17. Disainprojekt.  3D-visualiseerimine

18. Disainprojekti kaitsmine

 

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb koostada ja kaitsta disainprojekt.

8. Väljastatavad dokumendid

TUNNISTUS, kui õpingu lõpetamise nõuded on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud auditoorsete tundide arvule, ent mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

9. Koolitajate kvalifikatsioon

Disainialane haridus ja õpetamise kogemus vähemalt 3 aastat.